| | | |


Odbor pro rozvoj

Odbor pro rozvoj zajišťuje podporu, poradenství a administraci grantových schémat, která jsou financována především v rámci strukturálních fondů (OP VK, OP VaVpI, ostatní operační programy) a Rozvojových programů MŠMT.

Dále odbor podporuje činnost Rady pro výzkumnou infrastrukturu Masarykovy univerzity, která byla zřízena rozhodnutím rektora č. 6/2008 jako poradní a koordinační orgán pro přípravu a realizaci projektů určených zejména do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  


nahoru