| | | |


Odbor pro rozvoj

Odbor pro rozvoj zajišťuje podporu, poradenství a administraci grantových schémat, která jsou financována především v rámci strukturálních fondů (OP VK, OP VaVpI, ostatní operační programy), Rozvojových programů MŠMT a interní soutěže Fondu rozvoje MU.

Dále odbor podporuje činnost Rady pro výzkumnou infrastrukturu Masarykovy univerzity, která byla zřízena rozhodnutím rektora č. 6/2008 jako poradní a koordinační orgán pro přípravu a realizaci projektů určených zejména do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  

Odbor pro rozvoj koordinuje přípravu nového programového období 2014 - 2020. Sleduje aktuální dění na poli Strukturálních fondů EU a zajišťuje jejich přenos směrem k vedení MU a na HS. Více informací o programovém období 2014 - 2020 zde.

 

Newsletter OPR


Newsletter OPR je informačním materiálem, ve kterém jsou souhrnně nabízeny aktuální informace k operačním programům za dané období. 

Newsletter OPR č. 4 (09/2015)

Newsletter OPR č. 3 (07/2015)

Newsletter OPR č. 2 (06/2015)

Newsletter OPR č. 1 (04/2015)


nahoru