| | | |


Detail Aktuality

CRP 2018 - Rozhodnutí rektora k přípravě projektů

10.07.2017

Podmínky pro podávání návrhů projektů v rámci Vyhlášení CRP 2018 na MU.

Vedení univerzity na svém jednání dne 27. 6. 2017 rozhodlo o třech tématech/projektech, které bude Masarykova univerzita podávat v rámci Vyhlášení CRP 2018 tzv. v limitu. Jedná se o projektové záměry zaměřené na tyto oblasti:

  • Propagace brněnských univerzit - 100 let excelence (PhDr. Jan Pavlík)
  • Kvalita 2018 (Mgr. Petr Černikovský)
  • Science slam 2018 (Ing. Magdalena Langerová)

Do této kategorie již tedy není možné se hlásit!

Kategorie rozsáhlých projektů (18+) je však stále otevřena případným zájemcům. Níže jsou uvedeny upřesňující informace pro přípravu těchto projektů na MU, které vychází z aktuálního rozhodnutí rektora:

  • Vedení univerzity nebude omezovat počet podaných projektů v tomto schématu. O všech připravovaných projektových záměrech však bude průběžně informováno a s jejich další přípravou musí souhlasit.
  • Projektové záměry musí cílit na výsledek s dopadem na více hospodářských středisek, tedy nikoli pouze na jednu fakultu, ústav či jiné pracoviště.
  • U projektů, které jsou realizovány v r. 2017 a pro rok 2018 mají zájem o pokračování, je nutné provést revizi realizovaných výstupů v r. 2017 a seznámit Vedení univerzity s tím, co má pokračování projektu přinést, jaké budou konkrétní navazující výstupy.

Máte-li takový projektový záměr nebo jste byli osloveni jinou vysokou školou s nabídkou spolupráce, neprodleně prosím kontaktujte Odbor pro rozvoj (Ing. Renata Danielová, danielova@rect.muni.cz)!

Sběr prvních rozpracovanějších záměrů a jejich předložení vedení univerzity k projednání proběhne k datu 31. 8. 2017. Požadovanou strukturu informací Vám v případně zájmu upřesníme v průběhu léta. V žádném případě však není nutné, aby byl k tomuto datu projekt již ve finální podobě a na předepsaných formulářích. Požadovány budou pouze základní informace o plánovaných aktivitách a výstupech projektu.

V případě, že pro Vás není reálné připravit podklady k tomuto datu, nebo budete osloveni jinou univerzitou k zapojení se do přípravy projektu až po tomto termínu, pak je možné využít druhého navazujícího termínu sběru, a to k 30. 9. 2017. Tento termín je nejzazší možný. Projektové záměry, které se objeví po tomto datu, budou předloženy vedení univerzity pouze ve výjimečných případech.

Vyhlášení Cetralizovaného rozvojového programu pro rok 2018

Formuláře pro Centralizované rozvojové projekty 2018

Kompletní informace k Vyhlášení CRP 2018 naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

Ing. Renata Danielová, 10.07.2017 09:24

nahoru