| | | |


Detail Aktuality

Výzva OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol I.

20.01.2016

Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol. Koordinátorem výzvy je doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. na PdF. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem Ing. Martinu Dvořákovou.

OPR v nejbližších dnech vyvěsí výtah z výzvy a další dokumentace společně s dalšími pokyny a termíny pro zajištění spolupráce na úspěšném podání projektové žádosti.

Informace k výzvě jsou umístěny na stránkách MŠMT. Budování kapacit pro rozvoj škol I. 

Mgr. Marcela Vrchotová, 20.01.2016 15:14

nahoru