| | | |


Všechny aktuality

 • 3.10.2017 OP Z Výzva Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

  Výzva č. 075 - Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce. Dne 27. 9. 2017 byla vyhlášená výzva v rámci PO 1, IP 1.1 jejímž cílem je podpora, vzdělávání a poradenství pro osoby ohrožené na trhu práce, tedy osoby s nízkou kvalifikací, zdravotním postižením, národnostní menšiny apod. VŠ je oprávněným žadatelem. Deadline pro podávání žádostí je 4. 1. 2018 …


 • 2.10.2017 Seed money facility - Interreg Danube

  Jednotný sekretariát programu Interreg DANUBE vyhlásil dne 2. 10. 2017 výzvu "Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu tzv. Seed Money Facility" na projekty plánované k předložení do výzev od roku 2019 připravovaných v souladu s 12 prioritními oblastmi strategie pro Podunají EUSDR. Náplní projektů bude analýza potřeb řešených hlavním projektem, příprava pracovního plánu, založení partnerství a analýza možných nástrojů financování budoucího projektu. Maximální rozpočet projektu: 50 000 EUR, míra kofinancování 85% Partnerství: minimálně dva a maximálně 5 partnerů nejméně ze dvou zemí DTP Maximální doba trvání projektu - 12 měsíců …


 • 2.10.2017 3. výzva Interreg Central Europe

  Dne 21. 9. byla vyhlášená 3.výzva k předkládání projektových žádostí do programu Interreg Central Europe do oblastí: 1) Rozvoj inovací a znalostí 2) Nízkouhlíková ekonomika 3) Přírodní a kulturní zdroje 4) Doprava Deadline pro odevzdání žádostí je 25. 1. 2018 …


 • 2.10.2017 Výzva DMS - nová verze specifických pravidel

  Řídicí orgán OP VVV zveřejnil Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, verze 2, s účinností od 29. 9. 2017. …nahoru