| | | |


Všechny aktuality

 • 1.9.2017 Interreg Central Europe - konference

  Ve dnech 21. a 22.září se koná v Berlíně pravidelná konference k programu Interreg Central Europe. Registrace je otevřená do 5. září. …


 • 29.8.2017 Interreg Danube - plánovaná výzva Seed money facility

  Na září tohoto roku plánuje ŘO programu Interreg Danube vyhlásit výzvu zaměřenou k podpoře rozvoje nadnárodních projektů ve vybraných tematických oblastech. Náplní projektů bude analýza potřeb a výzev řešených hlavním projektem, přípravou pracovního plánu, založením partnerství a analýzou možných nástrojů financování budoucího projektu. …


 • 29.8.2017 Seznam povinných příloh do výzvy DMS

  OPR vypracoval seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou ji dokládá. …


 • 18.7.2017 Aktualizace Metodického postupu při zajištění podpisu partnerských smluv ESIF a jejich evidence

  V souvislosti s povinností uveřejňovat smlouvy v registru smluv bychom Vás rádi informovali o aktuálním postupu při předkládání partnerských smluv projektů ze Strukturálních fondů na OPR k zajištění podpisu statutárním zástupcem a dalším postupu, jehož cílem je zajištění včasného předávání smluv po posledním podpisu k jejich evidenci do Interního registru smluv MU a registraci do Registru smluv MV ČR právním odborem RMU, pokud smlouva povinnosti podléhá. Současně byl připravený doporučený vzor partnerské smlouvy OP VVV, který využívá možnosti odkazu na elektronické úložiště místo dokládání příloh ke smlouvě. …nahoru