| | | |


Všechny aktuality

  • 28.6.2017 Pojistná smlouva Allianz 2017 - 2019

    Na záložku OP VVV_Dokumenty_Interní dokumenty byl vložený dokument Pojistná smlouva Allianz 2017 - 2019 pro případní využití v projektech Strukturálních fondů. …


  • 20.6.2017 Interreg SK-CZ Seminář k nejčastějším chybám v žádostech 28.6. v Brně

    Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika SEMINÁR s témou zameranou na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať. Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne. V prípade Vášho záujmu o účasť nás, prosím, kontaktujte na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk …


  • 16.6.2017 Aktualizace Manuálu přípravy a implementace programu Interreg SK - CZ

    Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 2.2), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). …nahoru