| | | |


Všechny aktuality

 • 29.5.2017 OP VVV_MP č.4_informace pro projekty s PpŽP verze 1 - 4

  ŘO OP VVV vydalo doplňující informaci k vydání Metodického pokyn č. 4 upravující podmínky zadávání veřejných zakázek pro projekty, které realizují podle Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část verze 1 - 4. …


 • 24.5.2017 Interreg SK - CZ Oběžník k veřejným zakázkám

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako Řídící orgán zveřejňuje informační dokument, který poskytuje odborný přehled při kontrole a implementaci projektů přeshraniční spolupráce. Dokument je souhrnem témat z oblasti veřejných zakázek, tak, aby ulehčil orientaci v dané problematice při předkládání dokumentace k veřejným zakázkám na kontrolu. …


 • 24.5.2017 Avízo o chystaném Vyhlášení CRP 2018

  Prezentace ze Semináře k oblasti rozvoje vysokých škol, který se uskutečnil dne 22. 5. 2017 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. …


 • 22.5.2017 Partner search Interreg Europe_Rumunsko

  Obdrželi jsme nabídku spolupráce v rámci programu INTERREG EUROPE od rumunského ministerstva práce (vedoucího partnera). Projekt je prioritě 2.1. Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků. …


 • 12.5.2017 Interreg AT - CZ informativní termíny

  Informativní termíny pro OP Interreg V-A AT - CZ: zasedání 4. monitorovacího výboru 31.5.2017, nejbližší deadline pro předkládání projektových žádostí na 6. zasedání monitorovacího výboru 3.11.2017, zasedání 6. monitorovacího výboru 6. - 7. 3. 2018. Více informací o podmínkách předkládání projektů do 6. MV budou zveřejněny pravděpodobně po zasedání 4. MV. …nahoru