| | | |


Všechny aktuality

 • 15.3.2017 Seminář Průvodce OP Z

  Pro zájemce o předkládání projektů do OP Zaměstnanost pořádá agentura Eurocentrum Zlín ve spolupráci s MPSV seminář s názvem Průvodce Operačním programem Zaměstnanost. Seminář se koná dne 30.3. ve Zlíně. …


 • 10.3.2017 Newsletter OPR č. 2/2017 k OP 2014-2020

  OPR vydal druhé číslo newsletteru k OP 2014-2020 v roce 2017, které v sobě shrnuje všechny důležité informace, uplynulé události, upozorňuje na změny a novinky jak z OP VVV, tak i ostatních OP. …


 • 1.3.2017 OP VVV - Metodický dopis č. 3

  ŘO OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. …


 • 28.2.2017 Interreg AT_CZ_aktualizace hodinových sazeb

  Dle sdělení KrÚ JMK byl na stránkách programu Interreg V-A Rakousko – ČR zveřejněn Metodický pokyn ŘO k PPŽ, kterým se aktualizují hodinové sazby pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ (příloha P11 PPŽ). …nahoru