| | | |


Všechny aktuality

 • 3.2.2017 Interreg Europe - partner search

  Akershus County Council Norway v rámci programu INTERREG EUROPE hledá partnera pro projekt zaměřený na prioritu 3. 1. „Nízkouhlíkové hospodářství“. V případě zájmu se obracejte přímo na norského partnera. …


 • 2.2.2017 Překročení alokace výzvy č. 132 (dětské skupiny)

  ŘO OP Z upozornil žadatele, že ve výzvě č. 132 OP Z zaměřené na vznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu již došlo k překročení alokace. K 1. 2. 2017 14:00 byly zaregistrovány žádosti v souhrnné hodnotě překračující 0,65 miliardy Kč. …


 • 25.1.2017 Kontroly veřejných zakázek v OP VVV

  ŘO OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách vzor interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejných zakázek. …


 • 25.1.2017 Interreg Europe - informační seminář a setkání na Maltě

  V rámci přípravy 3. výzvy OP Interreg Europe je možné zúčastnit se dvou akcí. Dne 23.2. proběhne v Praze seminář pro zájemce o předložení projektu s možností konzultace projektového návrhu a ve dnech 22. - 23.3. se koná setkání zájemců o účast v programu na Maltě. Více informací na uvedených webových stránkách. …


 • 24.1.2017 OP Interreg Danube - seminář před 2. výzvou

  Dne 9. 2. 2017 proběhne v Budapešti seminář pro Lead partnery. DTP pořádá tento seminář na podporu potenciálních žadatelů, zejména nově příchozích, k přípravě projektových návrhů pro 2. výzvu, která bude vyhlášena na jaře letošního roku. …


 • 20.1.2017 Partner search - OP Interreg Europe

  Kujavsko-pomořské vojvodství v Polsku hledá partnera do projektu do OP Interreg Europe v prioritní ose č. 4 Ochrana životního prostředí a uchování jeho zdrojů, investiční priorita 6c - Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství, investiční priorita. Výzva je avizovaná na období 1.3. - 30.6.2017. …nahoru