| | | |


Všechny aktuality

 • 2.12.2016 Změna harmonogramu výzvy PO1 Excelentní výzkum

  ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum dochází v souvislosti s prodloužením 1. kola hodnocení projektů k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo hodnocení, a to na 30. 4. 2017. …


 • 30.11.2016 Nové výzvy v OP Zaměstnanost

  Byly vyhlášeny nové výzvy v OP Z: Výzva č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu Výzva č. 068 - Podpora zaměstnanosti cílových skupin …


 • 28.11.2016 Interreg SK-ČR zveřejnil harmonogram na 2017

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, zverejňuje Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017. …


 • 25.11.2016 Informace k procesu schvalování - čtyřvýzva

  ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili svůj projekt v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV (výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018), že fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí byla u všech předložených žádostí o podporu dokončena. …nahoru