| | | |


Všechny aktuality

 • 22.6.2018 Interreg AT-CZ zápis ze semináře

  Dne 18.6. se na JMK konal seminář pro zájemce o předkládání žádostí do OP Interreg AT - CZ. Aktuální termíny pro předložení: Interreg AT - CZ - 23.11.2018 (změna původního zářijového termínu), Interreg Fond malých projektů - 12. 10. 2018 …


 • 12.6.2018 Partners search V - Interreg Europe

  Vážené dámy, vážení pánové. Dovoluji si Vám zaslat nabídku spolupráce od LP z Polska. Jedná se Vratislavskou universitu životního prostředí a projekt se zabývá monitorováním ekosystémů v rámci cirkulární ekonomiky. Cílem je mj. zlepšení zdraví a kvality obyvatel prostřednictvím zdravého mikroklimatu uvnitř moderních budov. Vše je vázáno na směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50 / ES ze dne 21. 5.2008 a č. směrnice EPBD 2010/31 / EU. Více informací a kompletní kontaktní údaje naleznete v příloze. Kontakt: Mr: Lukasz Szalata PhD Eng. E-mail: lukasz.szalata@upwr.edu.pl …


 • 8.6.2018 Partners search II - Interreg Europe

  Partner z Maďarska hledá spolupartnera pro řešení projektu z oblasti zdravotní péče. We are working on a healthcare related research and innovation proposal for Interreg Europe program, and searching for Managing Authority / Policy Maker as partner. The aim of the policy project is developing an e-Health system policy across Europe for more efficient management of medical data, medical history of patients. The policy poject is aiming the research and innovation axis of the interreg policy call, with involving two prevention bvased health policy subprojects in it. The aim of the subproject No 1. will be to design and develop a laboratory installation for the development of active microwave imaging techniques for mammography applications and then to test live tissue on the efficacy of this equipment. The aim of the subproject No 2. will be to optimize the prevention of recurring cardiovascular events of post-infarct patients across Europe. The telemedical development truly represents progress towards the improvement of the health-care services and regional development of the health care sector. As two public health related development are involved, we believe, we will have a strong chance of being funded for the research and innovation related policy project. The partners are: - University of Oradea - Romania - Development Association – Hungary - Frederick University – Cyprus - Cork Institute of Technology – Ireland - Gulbene Municipality Council – Latvia - TBD We now in a negotiation part with the proposed participants in order to finalize list of participants. Please sign back if you have the willingness to participate in this project. …


 • 8.6.2018 Partners search III - Interreg Europe

  Partner z oblasti Umbria hledá spolupartnera: Dear colleagues, Umbria Region is searching for the opportunity to participate in a new project proposal on the thematic objective 1, in particular on the topics: Open innovation/social innovation/Living Labs. Our intention is to implement, through interregional exchange, peer review etc. specific initiatives, in particular Living labs, aimed to promote social innovation dynamics and the development of innovative solutions and services through the involvement of citizens. Please find enclosed the project summary as well as the contact details: 1. Benedetta Cerbini Regione Umbria - Giunta Regionale Direzione regionale Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda Digitale, Agenzie e società partecipate Servizio Politiche per la Società dell'informazione e Sistema informativo regionale 075/5045615 bcerbini@regione.umbria.it 2. Antonietta Petetti Regione Umbria - Giunta Regionale Direzione regionale Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda Digitale, Agenzie e società partecipate Servizio Programmazione Comunitaria 075/5045323 apetetti@regione.umbria.it We would appreciate it very much if you could distribute it among the relevant organisations in your Regions. With kind regards, Francesca Breccolotti Regione Umbria Servizio Programmazione Comunitaria Interreg Europe National Contact Point Via M. Angeloni, 61 06123 Perugia Tel.: 0039 075 5045339 …


 • 8.6.2018 Partners search - Interreg Europe

  Vážené dámy, vážení pánové. Dovoluji si Vám přeposlat několik nabídek na spolupráci v rámci 4. výzvy programu INTERREG EUROPE. První je z Polska, kdy by se Centrum pro ekologii a hospodářskou podporu (nezisková organizace) rádo připojilo k projektu jako partner, který se věnuje oblasti internacionalizace nástrojů malých a středních podniků s podporou exportu. Polský partner by se chtěl zabývat Regionálním operačním programem pro oblast Lubelskie. Prioritně má zájem o MSP a konkurenceschopnost, případně o Výzkum a inovace. Více informací a kontakt naleznete v příloze. V případě zájmu o spolupráci je neváhejte co nejdříve kontaktovat. 4. výzva je poslední výzvou v programu INTERREG EUROPE, uzavřena bude 22. 6. 2018 ve 12.00. Přeji Vám hezký den Alice Kovandová Alice Kovandová, DiS. Ministerský rada Oddělení mezinárodních územních vazeb Odbor evropské územní spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 (pracoviště: Letenská 3, 118 00 Praha 1) Tel.: +420 224 862 254| Mobil: +420 739 320 703 e-mail: alice.kovandova@mmr.cz www.mmr.cz …


 • 4.6.2018 Nová výzva Interreg SK- CZ

  OP Interreg Slovensko - Česká republika vyhlašuje novou výzvu v PO 3 Rozvoj místních iniciativ. Deadline pro podání žádostí je 27.9.2018. VVŠ jsou oprávněným žadatelem. …


 • 31.5.2018 Seminář Interreg AT-CZ Fond malých projektů

  Vážené dámy a pánové, Jihomoravský kraj ve spolupráci se zástupci Společného sekretariátu Programu INTERREG V-A AT-CZ a správci Fondu malých projektů (Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy) pořádá SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. Podrobnosti a program jsou uvedeny v příloze tohoto e-mailu. Současně Vás prosíme, abyste věnovali pozornost i další příloze a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů nám zaslali s potvrzením Vaší účasti i vyplněný přiložený formulář. Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 11.06.2018 na adresu (Z kapacitních důvodů prosíme o účast max. 2 zástupců za 1 organizaci.) Těšíme se na Vaši účast S přáním příjemného dne Mgr. Monika Knettigová odbor regionálního rozvoje oddělení evropských dotací referentka fondů Evropské unie …


 • 30.5.2018 Změna přílohy Plná moc v pokynech k projektům ESIF

  Ke dni 1.6.2018 nabývají účinnosti aktualizované pokyny k projektům z ESIF. Změny byly učiněny v následujících dokumentech: 1) Změna přílohy č. 1b Plná moc u Pokynu MU č. 10/2017 Předkládání projektových žádostí do ESIF 2014 – 2020 2) Změna přílohy č. 2 Plná moc u Pokynu MU č. 12/2017 Řízení projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. …nahoru