| | | |


Všechny aktuality

 • 4.4.2016 Výzkumné infrastruktury - seznam povinných příloh

  OPR zpracoval seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti do výzvy Výzkumné infrastruktury, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou se příloha dokládá. …


 • 1.4.2016 Vyhlášená výzva v OP Z

  ŘO OP Zaměstnanost (OP Z) vyhlásil dne 31. 3. 2016 průběžnou výzvu č. 124 - Podpora inovačního prostředí. …


 • 31.3.2016 Excelentní výzkum - seznam povinných příloh

  OPR zpracoval seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti do výzvy Excelentní výzkum, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou se příloha dokládá. …


 • 31.3.2016 Výzva ESPON

  Program ESPON vyhlásil výzvu na vývoj systému MapKits, který bude použit k tvorbě map a územních analýz. Dostupný rozpočet je 50 000 € a termín podání přihlášky 28. dubna 2016 do 10:00 (stažení pokladů je možné do 21. dubna 2016). …


 • 30.3.2016 Vyhlášená výzva do PO 3 OP VVV

  Řídící orgán OP VVV dnes vyhlásil výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3 OP VVV. …nahoru