| | | |


Všechny aktuality

 • 26.4.2016 2. výzva INTERREG CENTRAL EUROPE

  Interreg Central Europe vyhlásil dne 26.4.2016 2. výzvu k překládání projektových žádostí. Výzva trvá do 23.6.2016. …


 • 26.4.2016 Partner do Interreg Europe

  MATS Ltd., maltská akciová společnost a národní organizace zodpovědná za řízení letového provozu na Maltě hledá projektového partnera do svého projektu. Projekt se zabývá otázkami kolem výstavby nového střediska řízení letového provozu, lepšího začlenění do krajiny, využitím co největšího množství zeleně a tím zlepšení komfortu pracovníků, snížení hladin uhlíku a zlepšení životního prostředí. V současné době je vyhlášena 2. výzva programu INTERREG EUROPE, kde by měl být tento projekt předložen. Nejzazší termín pro předložení je 13. 5. 2016. V případě zájmu o toto téma, se co nejdříve obraťte přímo na vedoucího projektu Johan Debattista, johan.debattista@maltats.com; Office: +356 2235 5441; Mobile: +356 7973 4083. …


 • 26.4.2016 Vyhlášená výzvy Interreg V-A Slovensko - Česká republika

  Program Interreg V-A Slovensko Česká republika vyhlásil 1. výzvu k předkládání projektů. Výzvy jsou otevřeny v prioritní csách: Kvalitní životní prostředí do 31.8.2016 Rozvoj místních iniciativ do 25.7.2016 Využívání inovačního potenciálu do 25.7.2016. …


 • 20.4.2016 Zápis OPR ze semináře pro žadatele do výzvy č. 17 a výzvy č. 18

  Zápis OPR ze semináře pro žadatele o podporu OP VVV do výzvy č. 02_16_017 „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace“ a výzvy č. 02_16_018 „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“, konaného dne 13. 4. 2016 v Praze. …


 • 8.4.2016 2. výzva INTERREG EUROPE

  Dne 5.4.2016 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání projektů do OP Interreg Europe. Žádosti je možné předkládat do 13.5.2016. …


 • 7.4.2016 Info den k 2. výzvě INTERREG CENTRAL EUROPE

  Seminář k chystané výzvě Programu INTERREG CENTRAL EUROPE se bude konat ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Praze 4, Na Pankráci 125, v konferenčním sále společnosti OKsystem a.s. Vyhlášení výzvy se chystá na 26 4. 2016 a bude otevřena 8 týdnů. Pozvánka obsahuje také informace o možnosti účastnit se setkání zájemců o účast ve výzvě v roli vedoucích partnerů, které se bude konat v Záhřebu ve dnech 10. -12. 5. 2016. …


 • 6.4.2016 Excelentní výzkum - rozpočet ke Studii proveditelnosti

  Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 5. 4. 2016 detailní rozpočet ke Studii proveditelnosti u výzvy Excelentní výzkum. Jedná se o doporučený vzor přílohy této studie, který je nutné doložit v ČJ i AJ. …nahoru