| | | |


Všechny aktuality

  • 30.3.2016 Vyhlášená výzva do PO 3 OP VVV

    Řídící orgán OP VVV dnes vyhlásil výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3 OP VVV. …


  • 29.3.2016 Čtveřice výzev OP VVV - verze č. 2 Specifických pravidel

    Řídicí orgán OP VVV zveřejnil verzi č. 2 Specifických pravidel u výzev pro VŠ - ESF výzva pro vysoké školy, ERDF výzva pro vysoké školy, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace. …


  • 22.3.2016 Souhrnná informace k výzvě v OP Z

    OPR zpracoval souhrnnou informaci k výzvě v OP Z (OP Zaměstnanost) č. 061 - Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu. …nahoru