| | | |


Všechny aktuality

  • 10.2.2016 Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - aktualizace

    Od 5. 2. 2016 jsou účinné aktualizované přílohy: č. 17g) Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2, č. 36) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 1, 2, č. 37) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 4 a č. 40) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3 a 4.3) …


  • 4.2.2016 Informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

    MŠMT zveřejnilo informaci k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), která s účinností od 1. 1. 2016 nahradila vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. …nahoru