| | | |


Všechny aktuality

 • 4.2.2016 Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - výzva 3.2

  Od 1. 2. 2016 jsou účinné nové přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Tyto přílohy jsou oficiálním vzorem čestných prohlášení, která příjemce předkládá společně se Závěrečnou monitorovací zprávou a slouží k doložení přijatelnosti/neměnnosti skutečností příjemce či partnera. Přílohy byly vytvořeny specificky pro potřeby výzev 9.3 a 3.2. …


 • 3.2.2016 Zápisy ze seminářů PO 3

  Do záložek PO 3 byly k materiálům k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol a k výzvě Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik vloženy zápisy ze seminářů pro žadatele. …


 • 29.1.2016 Posun ve vyhlášení výzev v OP VVV

  ŘO OP VVV dnes zveřejnil informaci, že u čtveřice komplementárních výzev pro VŠ dochází k posunu ve vyhlášení. Výzvy budou zveřejněny a vyhlášeny nejpozději v pátek 5. 2. 2016. …


 • 26.1.2016 Drafty harmonogramů výzev

  ŘO OP VVV dnes zveřejnil draft Harmonogramu výzev 2015, 3. verze a dále draft Harmonogramu výzev 2016. …nahoru