| | | |


Všechny aktuality

 • 20.6.2017 Interreg SK-CZ Seminář k nejčastějším chybám v žádostech 28.6. v Brně

  Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika SEMINÁR s témou zameranou na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať. Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne. V prípade Vášho záujmu o účasť nás, prosím, kontaktujte na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk …


 • 16.6.2017 Aktualizace Manuálu přípravy a implementace programu Interreg SK - CZ

  Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 2.2), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). …


 • 16.6.2017 Aktualizace dokumentace Fondu malých projektů Interreg SK - CZ

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika aktualizuje formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vzor zmlúv v rámci Fondu malých projektov. …


 • 16.6.2017 Avíza mobilitních výzev

  ŘO OP VVV vyhlásil avíza mobilitních výzev v PO 2. Očekávané vyhlášení obou výzev je plánováno na 28. 6. 2017. …


 • 15.6.2017 Newsletter OP VVV 2/2017

  ŘO OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách Newsletter OP VVV č. 2/2017. …


 • 7.6.2017 Vyhlášení avíza výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II

  Dne 5.6.2017 bylo vyhlášeno avízo k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II. Výzva bude vyhlášená 20.6. a bude trvat do 29. 9. Koordinací předkládání projektu do výzvy bude pedagogická fakulta MU. Na záložku PO 3 Budování kapacit byl umístěný výtah z textu avíza a specifické části pravidel k výzvě, ve kterém se můžete seznámit s hlavními podmínkami k avizované výzvě. …nahoru