| | | |


Všechny aktuality

  • 19.4.2018 Pravidla pro publicitu - 3. verze Manuálu JVS

    Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídící orgán OP VVV 3. verzi Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, kterou vydalo v aktualizované podobě MMR – NOK. …


  • 3.4.2018 Interreg Europe 4. výzva

    OP Interreg Europe chystá vyhlásit 4.výzvu k předkládání projektových žádostí. Termín pro předložení bude vyhlášený od 7. 5. - 22. 6. 2018. …nahoru