| | | |


Všechny aktuality

 • 18.1.2016 Aktualizace MI v OP VVV

  MŠMT dnes zveřejnilo aktualizaci monitorovacích indikátorů OP VVV v rozdělení na jednotlivé fondy - ESF a EFRR. …


 • 15.1.2016 Výzva INTERREG V-A Rakousko - ČR nové informace

  Výzva k OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika bude uveřejněna do konce ledna. Deadline pro podávání žádostí do nejbližšího monitorovacího výboru je 22.3.2016. Seminář pro zájemce se bude konat v měsíci březnu. …


 • 14.1.2016 Harmonogram výzev OP VVV 2016

  Na webové stránky OPR byl umístěn indikativní a dosud neoficiální harmonogram výzev pro rok 2016 (jedná se o zatím poslední verzi harmonogramu). …


 • 12.1.2016 Abeceda fondů EU 2014-2020

  MMR zveřejnilo praktickou publikaci pro základní orientaci v oblasti evropských fondů pro programové období 2014-2020. …


 • 11.1.2016 Výzva INTERREG V-A Rakousko - ČR

  Od 7.1.2016 je možné předkládat projektové žádosti do programu INTERREG V-A Rakousko - ČR do kontinuální výzvy. …


 • 7.1.2016 Checklisty pro navrhovatele projektu

  Checklisty budou sloužit navrhovatelům projektů k úspěšnému absolvování závěrečné fáze přípravy projektů. Vznikly k usnadnění Vaší práce a jejich používání není povinné. …nahoru