| | | |


Všechny aktuality

 • 11.9.2012 Reakce MŠMT na problematiku dovolených v OPVK

  Dne 6. září 2012 jsme obdrželi odpověď MŠMTna dopis řešící problematiku dovolených v OPVK zaslaného na MŠMT 19.7.2012. Z důvodu pochybností pochopení žádosti MU připravujeme novou reakci. …


 • 10.9.2012 Newsletter OP VaVpI č. 1

  Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravila první číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). …


 • 30.8.2012 Reakce MŠMT na dopis MU k vydání MD č. 23

  OPVK- do záložky Komunikace MU - MŠMT byla umístěna reakce MŠMT na dopis MU k vydání MD č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení. Na tento dopis bude RMU reagovat další výzvou k jeho stažení. …


 • 13.8.2012 Stanovisko MU k výpočtu průměrné spotřeby služebního auta

  Do sekce OPVK_Dokumenty_Pro příjemce_Interní dokumenty bylo vloženo stanovisko MU k výpočtu průměrné spotřeby služebního auta na MU s předcházející komunikací s audit.firmou Moores Rowland na jejíž podnět bylo stanovisko vydáno. …


 • 9.7.2012 Národní program udržitelnosti II

  Dne 19. června 2012 byl usnesením vlády č. 445 schválen program výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Národní program udržitelnosti II (NPU II), který vyplývá z plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015 a ze Sdělení Evropské komise “Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union“. …nahoru