| | | |


Všechny aktuality

 • 9.1.2018 Seminář k výzvě Bílé Karpaty

  Seminář pro žadatele do výzvy Interreg V-A Slovensko - Česká republika Fond malých projektů mikroregion Bílé Karpaty se bude konat dne 24. 1. 2018 od 13 hod, v budově KrÚ JMK na Žerotínově náměstí. …


 • 9.1.2018 Výzva Interreg V-A Slovensko - ČR

  Dne 8. 1 .2018 byla vyhlášená výzva v prioritní ose 2 Kvalitní životní prostředí OP Interreg Slovensko - ČR. Vysoká škola není v této výzvě oprávněným žadatelem ani partnerem. …


 • 2.1.2018 Interreg SK - CZ Výzva Fondu malých projektů Bílé Karpaty

  Dne 28. 12. 2017 byla vyhlášená výzva k předkládání tzv. malých projektů do výzvy Fondu malých projektů programu Interreg Slovensko - ČR. Výzva je otevřená do 28.2. ve dvou prioritních osách: 2. Kvalitní životní prostředí a 3. Rozvoj místních iniciativ. Spolufinancování pro české partnery je 15%. …


 • 2.1.2018 Výzva Předaplikační výzkum - zápisy z Výběrových komisí

  ŘO OP VVV zveřejnil Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP VVV, konané ve dnech 4. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 3, 4 a 6) a 13. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 1, 2, 5, 7, 8 a 9). …


 • 20.12.2017 Výzva PO 1 Excelentní výzkum - výsledky

  Řídicí orgán OP VVV zveřejnil finální výsledky procesu schvalování žádostí o podporu předložených do výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum. …


 • 19.12.2017 Metodický výklad ke způsobu dokladování indikátorů - Odborné publikace

  Řídicí orgán OP VVV vydává metodický výklad ke způsobu dokladování indikátorů 2 02 11 - Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty, 2 02 13 - Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků vytvořené podpořenými subjekty a 2 02 16 - Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty. …


 • 13.12.2017 Výsledky FRMU 2018

  Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2018. …nahoru