| | | |


Detail Aktuality

Aktualizace Pokynu MU k předkládání projektových žádostí do ESIF 2014-2020

07.09.2017

S účinností od 15. září 2017 byl vydán Pokyn MU č. 10/2017 Předkládání projektových žádostí do Evropských strukturálních a investičních fondů 2014 - 2020, který nahrazuje Pokyn MU č. 2/2017.

Na základě praktických zkušeností s realizací projektů OP VVV byla provedena aktualizace Pokynu tak, aby jeho obsah odpovídal reálné skutečnosti.

Přehled hlavních změn, které byly provedeny:

  • Článek 7 Schvalovací proces na MU: Byla provedena aktualizace celého článku, zejména byla změněna povinnost, že "zájem o účast ve výzvě oznamuje písemně prorektorce pro rozvoj vedoucí HS, nebo jím pověřená osoba," na aktuální znění "navrhovatel nebo jím pověřená osoba písemně (e-mailem) oznámí pověřenému pracovníkovi OPR zájem o účast ve výzvě a záměr podat projektovou žádost".
  • Příloha č. 1: Na základě dosavadních zkušeností s fungováním systému ISKP14+ a nastavení změnových řízení ze strany poskytovatele dotace byla zrušena povinnost dokladování průvodek ke změnám v projektech.
  • Příloha č. 1: Při požadavku na podpis vedoucí OPR je nezbytné informovat kontaktní osobu pro danou výzvu na OPR minimálně jeden pracovní den dopředu, aby mohl být podpis v požadovaném termínu zajištěn.

Ostatní změny jsou spíše formálního charakteru.

S textem Pokynu, včetně jeho příloh, se můžete seznámit zde.

Přílohy č. 1a a 1b zůstaly beze změny.

V návaznosti na změnu v procesu změnových řízení připravujeme i aktualizaci pokynu k řízení projektů OP VVV.

 

Ing. Tereza Šrámková, 07.09.2017 10:29

nahoru