| | | |


Aktuality

  • 20.12.2017 Výzva PO 1 Excelentní výzkum - výsledky

    Řídicí orgán OP VVV zveřejnil finální výsledky procesu schvalování žádostí o podporu předložených do výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum. …


  • 19.12.2017 Metodický výklad ke způsobu dokladování indikátorů - Odborné publikace

    Řídicí orgán OP VVV vydává metodický výklad ke způsobu dokladování indikátorů 2 02 11 - Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty, 2 02 13 - Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků vytvořené podpořenými subjekty a 2 02 16 - Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty. …


  • 13.12.2017 Výsledky FRMU 2018

    Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2018. …nahoru