| | | |


Aktuality

 • 20.10.2016 OP VVV - Metodický dopis č. 1

  ŘO OP VVV zveřejnil Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4. …


 • 18.10.2016 Aktualizace výzev č. 124 a 024 OP Z

  U výzvy č. 124 byl prodloužen termín pro předkládání žádostí do 16. ledna 2017. Na stejné datum byl prodloužen termín pro předkládání předběžných žádostí u výzvy č. 024. …


 • 17.10.2016 Interreg SK-ČR_Upozornění na oprávněnost žadatele v PO2

  Upozorňujeme, že dle oznámení MMR není VVŠ oprávněným žadatelem v Prioritní ose 2 Kvalitné životné prostredie, Investiční prioritě 3 Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kulturného dědičstva, konkrétný cíl 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrného a prírodného dědičstva. …


 • 14.10.2016 Aktualizace MI v OP VVV

  ŘO OP VVV zveřejnil akualizaci výčtu monitorovacích indikátorů pro ESF a ERDF. …


 • 10.10.2016 Interreg SK-ČR_Upozornění na oprávněnost žadatele v PO2 IP 4

  Upozorňujeme, že dle oznámení MMR není VVŠ oprávněným žadatelem v Prioritní ose 2 Kvalitné životné prostredie, Investiční prioritě 4 Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr, konkrétní cíl 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území v OP Interreg Slovensko - ČR …nahoru