| | | |


Aktuality

  • 12.2.2016 Souhrnná informace k výzvě DSP v PO 2

    OPR zpracoval souhrnný přehled nejdůležitějších informací k vyhlášené výzvě v PO 2 OP VVV - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. …


  • 10.2.2016 Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - aktualizace

    Od 5. 2. 2016 jsou účinné aktualizované přílohy: č. 17g) Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2, č. 36) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 1, 2, č. 37) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 4 a č. 40) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3 a 4.3) …nahoru