| | | |


Aktuality

  • 18.5.2014 Vyhlášení CRP a IP 2015

    MŠMT CŘ na svých webových stránkách zveřejnilo Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 a Vyhlášení Centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015. …


  • 1.4.2014 - 13.5.2014 OPVK - Nová výzva MŠMT do 1.1

    Dne 31.3.2014 vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání projektů IPo do OPVK PO 1.1. Výzva je zaměřena na oblast zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky ZŠ a SŠ. Za subjekt je možné podat jeden projekt. V případě zájmu prosím neprodleně informujte OPR z důvodu nutné koordinace zájemců o předložení projektu. Výzva končí 13.5.2014. …


  • 28.2.2014 Výsledky soutěže FRMU 2014

    Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2014. …nahoru