| | | |


Aktuality

  • 29.1.2018 Interreg Europe - partner search z Finska

    Dobrý den, Jménem naší university, Lahti University of Applied Sciences, z Lahti, Finsko, bych Vás ráda oslovila ohledně možné spolupráce v připravovaném projektu financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) programem meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE. Momentálně jsme ve fázi plánovaní a připrav projektu a hledání potenciálních partnerů z regionů se silným zájmem o sdílení a rozvoj osvědčených postupů v circulární ekonomice. V příloze naleznete bližší informace a také kontakt. S pozdravem/ With kind regards, Katerina Medkova Suunnittelija | Coordinator Ympäristöprojektit | Environmental RDI projects Tekniikan ala | Faculty of Technology Lahden ammattikorkeakoulu OY | Lahti University of Applied Sciences Ltd. Niemenkatu 73, B-siipi, 15140 Lahti, Finland +358 44 708 5011 www.lamk.fi | @LAMKfi | #lamk #theobviouschoice facebook.com/lahden.ammattikorkeakoulu …


  • 17.1.2018 Interreg SK - CZ nová výzva v PO 1 Využití inovačního potenciálu

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018. …


  • 12.1.2018 OP VVV_Nová příloha Vlastnická struktura do ZoR

    Vážení řešitelé projektů OP VVV, dne 11.1.2018 byla změněna příloha projektové žádosti Prokázání vlastnické struktury. Změna byla učiněna v adresách osob, v nichž má MU podíl. Do nejbližší zprávy o realizaci nepřikládejte Čestné prohlášení k vlastnické struktuře, ale nové Prokázání vlastnické struktury. Čestné prohlášení potom dokládejte v dalších ZoR. …nahoru