| | | |


Aktuality

 • 22.4.2015 Newsletter OPR č. 1/2015 k OP 2014-2020

  Newsletter OPR k operačním programům 2014-2020 obsahuje veškeré aktuální informace nejen ke stěžejnímu OP VVV, ale i k ostatním OP, které mohou být pro MU potenciálně zajímavé. …


 • 9.4.2015 Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - aktualizace

  Od 8. 4. 2015 jsou účinné nové verze následujících příloh: Příloha č. 23l) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 6.3 - rozšířená verze Příloha č. 23q) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 7.3 - rozšířená verze Příloha č. 35) Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi. …


 • 5.1.2015 Závěrečné zprávy FRMU 2014

  Informace o způsobu podávání závěrečných zpráv projektů financovaných z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity za rok 2014. …


 • 29.12.2014 OP VaVpI - Informace k veřejné podpoře

  Řídicí orgán OP VaVpI přistoupil k vydání Informace k veřejné podpoře, která si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice veřejné podpory a souvisejících rizicích, která mohou nastat při realizaci projektů OP VaVpI. …


 • 29.12.2014 OP VaVpI - Metodický pokyn č. 34

  Od 19. 12. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 34 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0, a Příloha č. 33 příruček pro žadatele a příjemce - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyužité dotace v režimu finančního vypořádání. …nahoru