| | | |


Aktuality

  • 12.11.2013 Vyhlášení nových výzev v OPVK

    Dne 6. 11. MŠMT vyhlásilo nové výzvy k předkládání projektů do prioritní osy 1 oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3. …


  • 5.11.2013 OP VaVpI - Výzva č. 2.1 – Podpora výzkumných kapacit VaV center, PO 1

    Cílem výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit, a materiálně a technicky vybavit, nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití výzkumných infrastruktur, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí do regionu a schopnost vytvářet v regionu mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. …


  • 17.9.2013 Teze Výzvy č. 2.1 OP VaVpI

    Od 16. 9. 2013 je účinná Příloha č. 19f) TEZE VÝZVY 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center. …



nahoru