| | | |


Aktuality

 • 13.8.2012 Stanovisko MU k výpočtu průměrné spotřeby služebního auta

  Do sekce OPVK_Dokumenty_Pro příjemce_Interní dokumenty bylo vloženo stanovisko MU k výpočtu průměrné spotřeby služebního auta na MU s předcházející komunikací s audit.firmou Moores Rowland na jejíž podnět bylo stanovisko vydáno. …


 • 9.7.2012 Národní program udržitelnosti II

  Dne 19. června 2012 byl usnesením vlády č. 445 schválen program výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Národní program udržitelnosti II (NPU II), který vyplývá z plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015 a ze Sdělení Evropské komise “Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union“. …


 • 2.7.2012 Národní program udržitelnosti I

  Vláda České republiky schválila dne 19. června 2012 svým usnesením č. 444 nový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní program udržitelnosti I („NPU I“). …


 • 28.6.2012 MU získala z EU peníze na rozvoj transferu technologií

  Zvýšit šance na uplatnění vědeckých výsledků v praxi umožní projekt Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT MU), na který univerzita získala 55 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. …nahoru