| | | |


Aktuality a výzvy

 • 28.7.2016 Interreg Slovensko-ČR - aktualizace příloh výzvy

  ŘO Interreg Slovensko - ČR vydal aktualizaci některých příloh smlouvy. Upozorňujeme na změnu, která byla učiněna v dokumentu Limity personálních výdajů, kde byla pozice vedoucího projektového manažera rozšířena z HPP i na VPP. …


 • 22.7.2016 PO 3 Výzva Podpora žáků se zdravotním postižením

  AVÍZO VÝZVY Č. 02_16_037 PODPORA ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM I (IMPLEMENTACE APIV) Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. července 2016 avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 9. srpna 2016. …


 • 18.7.2016 Výzva Interreg - Slovensko - ČR odložena

  Výzva do OP INTERREG V-A Slovensko - ČR byla odložena do 5.9.2016 pro PO 1 a PO 2 a do 3.10.2016 pro PO 3 a PO 4. V nejbližších dnech uveřejníme na stránkách OPR nový časový harmonogram pro proces schvalování projektů na RMU a projektovou podporu OPR. …


 • 12.7.2016 Hezké léto!

  Přejeme Vám všem hezké léto, čas na odpočinek a hodně nových pozitivních zážitků! Odbor pro rozvoj. …nahoru