| | | |


Aktuality a výzvy

 • 16.11.2016 PO 3 Výzva Pregraduální vzdělávání

  MŠMT vyhlásilo výzvu pro pedagogické fakulty VŠ Pregraduální vzdělávání. OPR připraví v nejbližších dnech výtah smlouvy a další informace k vnitřním procesům na MU. …


 • 14.11.2016 Avízo Fondu malých regionů Bílé Karpaty

  Dle oznámení zprostředkovatele dotace z Fondu malých regionů Bílé Karpaty v rámci přeshraniční spolupráce Interreg SK - ČR budou nové výzvy k předkládání projektů vypsány v termínu leden/únor - březen/duben 2017. …


 • 31.10.2016 Aktualizace dokumentů OP Z

  Byly uveřejněny nové verze dokumentů týkajících se žádosti o přezkum, identifikace přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování výdajů v rámci kapitoly rozpočtu „Přímá podpora“. …


 • 31.10.2016 Newsletter OPR č. 5/2016 k OP 2014-2020

  OPR po delší době vydává další číslo newsletteru k OP 2014-2020, které v sobě shrnuje důležité informace a novinky jak z OP VVV, tak i ostatních OP. …nahoru