| | | |


Aktuality

 • 31.8.2016 Nová verze Pravidel

  Od 1. 9. 2016 vstoupí v platnost nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část. …


 • 30.8.2016 Nový deadline v Interreg SK - ČR

  ŘO Interreg Slovensko - ČR vyhlásilo nový deadline pro předkládání projektových žádostí. Ve všech prioritních osách končí sběr žádostí dne 31.10.2016. Současně byly učiněny změny v některých dokumentech a přílohách výzvy. Změněná byla excelovská tabulka, ve které se projekty předkládají a znění přílohy Čestné prohlášení partnera. Tuto přílohu a výpisy z rejstříků fyzické a právnické osoby Vám bude zasláno z OPR. …


 • 28.7.2016 Interreg Slovensko-ČR - aktualizace příloh výzvy

  ŘO Interreg Slovensko - ČR vydal aktualizaci některých příloh smlouvy. Upozorňujeme na změnu, která byla učiněna v dokumentu Limity personálních výdajů, kde byla pozice vedoucího projektového manažera rozšířena z HPP i na VPP. …


 • 22.7.2016 PO 3 Výzva Podpora žáků se zdravotním postižením

  AVÍZO VÝZVY Č. 02_16_037 PODPORA ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM I (IMPLEMENTACE APIV) Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. července 2016 avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 9. srpna 2016. …nahoru