| | | |


Aktuality

  • 16.5.2016 FAQ OPR k výzvě "Excelentní výzkum" - aktualizace

    OPR zveřejnil aktualizovanou verzi FAQ k výzvě Excelentní výzkum. Zejména upozorňujeme na bližší specifikaci, týkající se vyplnění přílohy "Komentář k rozpočtu", ze strany ŘO a vyjádření k věcnému příspěvku. …


  • 16.5.2016 Výzva Výzkumné infrastruktury - vzor Studie proveditelnosti + rozpočet

    Řídicí orgán OP VVV informuje o doplnění vzoru přílohy Studie proveditelnosti, včetně detailního rozpočtu. Studii proveditelnosti předkládá žadatel společně s žádostí o podporu. Tento vzor je doporučujícím vzorem, nikoliv vzorem závazným. Detailní rozpočet je nepovinnou přílohou Studie proveditelnosti. …


  • 11.5.2016 Newsletter OPR č. 3/2016 k OP 2014-2020

    OPR vydal 3. číslo newsletteru v roce 2016 k OP 2014-2020. V newsletteru naleznete jak všechny důležité informace k OP VVV, tak i ostatním OP. …nahoru