| | | |


Aktuality

 • 1.10.2014 Vyhlášení interní soutěže FRMU 2015

  Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje druhý ročník interní soutěže na podporu projektů v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2015. …


 • 1.9.2014 Metodický pokyn č. 25

  Od 29. 8. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 25 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0. …


 • 1.9.2014 Newsletter OP VaVpI č. 7

  Řídicí orgán OP VaVpI vydal sedmé číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. …


 • 1.9.2014 Pravidla pro výběr dodavatelů OP VaVpI, verze 5.1.

  Řídicí orgán OP VaVpI vydal přílohu č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, verze 5.1. Počátek účinnosti PVD, verze 5.1, byl stanoven na 15. 9. 2014. …nahoru