| | | |


Interní dokumenty MU k OP VVV

Materiály OPR na podporu přípravy a realizace projektů

Směrnice a pokyny MU k projektům

Postup při realizaci externích kotrol a interních auditů na projektech OP VVV

Postup při předkládání smluv na podpis ze Strukturálních fondů od 18. 7. 2017 - aktualizace

V souvislosti s povinností uveřejňovat v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR smlouvy s plněním v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH poskytuje OPR od 1.7. 2016 součinnost právnímu odboru RMU v rámci předkládání především partnerských smluv projektů ESIF ke kontrole a zaevidování.

Při předkládání partnerských, případně jiných smluv projektů ze Strukturálních fondů prosím postupujte podle dokumentu OPR: Metodický postup OPR při předkládání partnerských smluv na podpis statutárním zástupcem, aktualizovaného k 18. 7. 2017

Vzhledem k tomu, že průvodky k návrhu projektu i průvodky k realizovanému projektu obsahují ve své podpisové části i kolonku pro podpis pracovníka PravO pověřeného kontrolou smluv, není nutné používat průvodky ke smlouvě. 

Doporučený vzor partnerské smlouvy pro OP VVV - aktuální k 14. 7. 2017

Aktuální vzor partnerské smlouvy využívá možnosti odkazu na elektronické úložiště místo dokládání příloh smlouvy. 

Směrnice MU 5/2016 Evidence a uveřejňování smluv

Postup při zajištění kvalifikovaného podpisu.

Projektové žádosti v IS KP 14+ vyžadují opatření elektronickým podpisem. Jak si elektronický podpis, který se někdy také nazývá kvalifikovaný certifikát zřídit najdete na následujícím odkazu:

Postup pří zajištění kvalifikovaného certifikátu na MU (jak požádat o zřizení)

Tabulka s rozpadem spolufinancování 

Součástí materiálů předkládaných vedení v procesu schvalování projektu na MU je tabulka s rozpadem spolufinancování, která se předkládá jako doklad o tom, že všechna zúčastněná HS ve společném projektu berou na vědomí své finanční závazky

Tabulka s rozpadem spolufinancování

Tabulka s rozpadem spolufinancování - návod

Obecný postup pří podávání projektů do OP VVV

Variabilita postupu podávání projektových žádostí v jednotlivých priorotních osách může být matoucí. Přicházíme na pomoc následujícím "pavoukem":

Obecný postup při podávání projektů OP VVV. Podrobné informace ke schvalovacímu procesu u konkrétní výzvy naleznete u jejího popisu.

Doporučený postup v PO 3.

Newsletter OPR

Newsletter OPR je informačním materiálem, ve kterém jsou souhrnně nabízeny aktuální informace k operačním programům za dané období. Najdete zde.

Stanoviska Odborů RMU k různým problematikám

Stanovisko OEF RMU k nepřímým nákladům v projektech OP VVV (26. 11. 2015)

Pojistná smlouva Allianz do 31.12.2019

Pojistná smlouva do zpráv o udržitelnosti OP VK a OP VaVpI

Odkaz na pojistnou smlouvu v registru smluv


nahoru