| | | |


Aktuality a výzvy

 • 2.10.2017 Výzva DMS - nová verze specifických pravidel

  Řídicí orgán OP VVV zveřejnil Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, verze 2, s účinností od 29. 9. 2017. …


 • 1.9.2017 Interreg Central Europe - konference

  Ve dnech 21. a 22.září se koná v Berlíně pravidelná konference k programu Interreg Central Europe. Registrace je otevřená do 5. září. …


 • 29.8.2017 Interreg Danube - plánovaná výzva Seed money facility

  Na září tohoto roku plánuje ŘO programu Interreg Danube vyhlásit výzvu zaměřenou k podpoře rozvoje nadnárodních projektů ve vybraných tematických oblastech. Náplní projektů bude analýza potřeb a výzev řešených hlavním projektem, přípravou pracovního plánu, založením partnerství a analýzou možných nástrojů financování budoucího projektu. …


 • 29.8.2017 Seznam povinných příloh do výzvy DMS

  OPR vypracoval seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou ji dokládá. …nahoru