| | | |


Aktuality a výzvy

 • 22.5.2017 Partner search Interreg Europe_Rumunsko

  Obdrželi jsme nabídku spolupráce v rámci programu INTERREG EUROPE od rumunského ministerstva práce (vedoucího partnera). Projekt je prioritě 2.1. Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků. …


 • 12.5.2017 Interreg AT - CZ informativní termíny

  Informativní termíny pro OP Interreg V-A AT - CZ: zasedání 4. monitorovacího výboru 31.5.2017, nejbližší deadline pro předkládání projektových žádostí na 6. zasedání monitorovacího výboru 3.11.2017, zasedání 6. monitorovacího výboru 6. - 7. 3. 2018. Více informací o podmínkách předkládání projektů do 6. MV budou zveřejněny pravděpodobně po zasedání 4. MV. …


 • 10.5.2017 Ex-ante a interim kontrola VZ v OP VVV

  ŘO OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách aktualizovanou verzi vzoru strukturované interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejné zakázky prostřednictvím IS KP14+. …


 • 10.5.2017 Vyhlášení výzvy Interreg Danube

  Dne 9. 5. 2017 byla vyhlášená 2. výzva k předkládání projektů do OP Interreg Danube. Termín pro předložení projektových žádostí končí 6. 6. 2017 v 15 hod. …


 • 10.5.2017 Nový předpokládaný termín výzvy do Fondu malých projektů SK-CZ

  Dle oznámení správce Fondu mikroregionů Regionu Bílé Karpaty se vyhlášení výzvy k předkládání projektů do tohoto rámce předpokládá v červnu tohoto roku s termínem ukončení září 2017. Fond malých projektů existuje v rámci OP Interreg V-A SK - CZ a výzva bude vyhlášena pro PO 2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů s celkovou alokací 30 000 € na projekt a PO 3 Posílení institucionálních kapacit orgánů státní správy s alokací 20 000 € na projekt. …nahoru