| | | |


Aktuality a výzvy

 • 1.3.2017 OP VVV - Metodický dopis č. 3

  ŘO OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. …


 • 28.2.2017 Interreg AT_CZ_aktualizace hodinových sazeb

  Dle sdělení KrÚ JMK byl na stránkách programu Interreg V-A Rakousko – ČR zveřejněn Metodický pokyn ŘO k PPŽ, kterým se aktualizují hodinové sazby pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ (příloha P11 PPŽ). …


 • 24.2.2017 Postup mezi 1. a 2. kolem hodnocení výzvy Excelentní výzkum

  Vzhledem k ukončení 1. kola hodnocení výzvy Excelentní výzkum uvádí ŘO OP VVV upřesňující informace pro postup při přípravě žádostí o podporu pro 2. kolo a to zejména v kontextu procesu vypořádání výhrad/doporučení hodnotitelů udělených žádostem o podporu v rámci 1. kola hodnocení. …


 • 21.2.2017 Pozvánka na seminář k Interregu Rakousko - ČR

  Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika se uskuteční 3. dubna 2017 od 10:30 do 15:30 hod.v Brně v budově JMK na Cejlu. Součástí semináře budou informace o konkrétních termínech podávání projektových žádostí, seznámení s pravidly způsobilosti, ale i praktická ukázka podání projektové žádosti v Elektronickém monitorovacím systému programu. Na obecnou dopolední část programu naváží tematicky zaměřené workshopy, kde bude prostor pro podrobné informace týkající se konkrétního zaměření Vašeho projektu, včetně informací o monitorovacích ukazatelích, publicitě, udržitelnosti apod. …


 • 13.2.2017 Info den Interreg Danube

  Program Interreg DANUBE připravuje 2. výzvu na předkládání projektů, která bude otevřena v dubnu 2017. V návaznosti na tuto informaci chystá Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice, Národní infoden pro veřejnost z řad zájemců o účast ve 2. výzvě programu. Tato výzva bude poslední s vyšším rozpočtem cca 60 mil EUR, v další, poslední výzvě budou rozděleny už jen zbývající finance. …nahoru