| | | |


Aktuality a výzvy

 • 25.1.2017 Kontroly veřejných zakázek v OP VVV

  ŘO OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách vzor interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejných zakázek. …


 • 25.1.2017 Interreg Europe - informační seminář a setkání na Maltě

  V rámci přípravy 3. výzvy OP Interreg Europe je možné zúčastnit se dvou akcí. Dne 23.2. proběhne v Praze seminář pro zájemce o předložení projektu s možností konzultace projektového návrhu a ve dnech 22. - 23.3. se koná setkání zájemců o účast v programu na Maltě. Více informací na uvedených webových stránkách. …


 • 24.1.2017 OP Interreg Danube - seminář před 2. výzvou

  Dne 9. 2. 2017 proběhne v Budapešti seminář pro Lead partnery. DTP pořádá tento seminář na podporu potenciálních žadatelů, zejména nově příchozích, k přípravě projektových návrhů pro 2. výzvu, která bude vyhlášena na jaře letošního roku. …


 • 20.1.2017 Partner search - OP Interreg Europe

  Kujavsko-pomořské vojvodství v Polsku hledá partnera do projektu do OP Interreg Europe v prioritní ose č. 4 Ochrana životního prostředí a uchování jeho zdrojů, investiční priorita 6c - Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství, investiční priorita. Výzva je avizovaná na období 1.3. - 30.6.2017. …


 • 18.1.2017 Aktuální informace k hodnocení tzv. "čtyřvýzvy" OP VVV

  ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili žádost o podporu v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV (výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018), že u všech žádostí o podporu, které splnily fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, aktuálně probíhají jednání Hodnoticích komisí v rámci 1. kroku hodnocení a koncem ledna 2017 dojde k zahájení 2. kroku hodnocení. …nahoru