| | | |


Aktuality a výzvy

 • 28.11.2016 Interreg SK-ČR zveřejnil harmonogram na 2017

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, zverejňuje Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017. …


 • 25.11.2016 Informace k procesu schvalování - čtyřvýzva

  ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili svůj projekt v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV (výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018), že fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí byla u všech předložených žádostí o podporu dokončena. …


 • 16.11.2016 PO 3 Výzva Pregraduální vzdělávání

  MŠMT vyhlásilo výzvu pro pedagogické fakulty VŠ Pregraduální vzdělávání. OPR připraví v nejbližších dnech výtah smlouvy a další informace k vnitřním procesům na MU. …


 • 14.11.2016 Avízo Fondu malých regionů Bílé Karpaty

  Dle oznámení zprostředkovatele dotace z Fondu malých regionů Bílé Karpaty v rámci přeshraniční spolupráce Interreg SK - ČR budou nové výzvy k předkládání projektů vypsány v termínu leden/únor - březen/duben 2017. …


 • 31.10.2016 Aktualizace dokumentů OP Z

  Byly uveřejněny nové verze dokumentů týkajících se žádosti o přezkum, identifikace přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování výdajů v rámci kapitoly rozpočtu „Přímá podpora“. …nahoru