| | | |


Aktuality a výzvy

  • 23.5.2016 Sběr projektových žádostí do Interreg AT-CZ

    Sběr projektových žádostí do programu přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko - Česká republika na projednání na 3. Monitorovacím výboru v lednu 2017 bude ukončen dne 22. 9. 2016. …


  • 18.5.2016 Vybrané aspekty zadávání VZ s příklady nejčastějších pochybení

    MŠMT vydalo dokument, jehož účelem je upozornit žadatele a příjemce OP VVV na některé rizikové oblasti zadávání veřejných zakázek, které MŠMT identifikovalo na základě své dlouhodobé kontrolní praxe z pozice řídicího a kontrolního orgánu v rámci implementace operačních programů v programovém období 2007–2013. …


  • 16.5.2016 FAQ OPR k výzvě "Excelentní výzkum" - aktualizace

    OPR zveřejnil aktualizovanou verzi FAQ k výzvě Excelentní výzkum. Zejména upozorňujeme na bližší specifikaci, týkající se vyplnění přílohy "Komentář k rozpočtu", ze strany ŘO a vyjádření k věcnému příspěvku. …nahoru