| | | |


Aktuality a výzvy

 • 20.1.2016 Výzva OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol I.

  Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol. Koordinátorem výzvy je doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. na PdF. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem Ing. Martinu Dvořákovou. …


 • 20.1.2016 Výzva OP VVV Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik

  Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik. Koordinátorem výzvy je doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. na PdF. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem Ing. Martinu Dvořákovou. …


 • 19.1.2016 OP VaVpI - administrativní chyba v definici „mylné platby“

  Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje příjemce na administrativní chybu v definici „mylné platby“ uvedené v Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007–2013, verze 6.0, účinné od 20. 7. 2015, v kapitole 5.1.2 Zvláštní účet projektu, v poznámce pod čarou č. 42. …


 • 18.1.2016 Aktualizace MI v OP VVV

  MŠMT dnes zveřejnilo aktualizaci monitorovacích indikátorů OP VVV v rozdělení na jednotlivé fondy - ESF a EFRR. …


 • 15.1.2016 Výzva INTERREG V-A Rakousko - ČR nové informace

  Výzva k OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika bude uveřejněna do konce ledna. Deadline pro podávání žádostí do nejbližšího monitorovacího výboru je 22.3.2016. Seminář pro zájemce se bude konat v měsíci březnu. …


 • 14.1.2016 Harmonogram výzev OP VVV 2016

  Na webové stránky OPR byl umístěn indikativní a dosud neoficiální harmonogram výzev pro rok 2016 (jedná se o zatím poslední verzi harmonogramu). …


 • 12.1.2016 Abeceda fondů EU 2014-2020

  MMR zveřejnilo praktickou publikaci pro základní orientaci v oblasti evropských fondů pro programové období 2014-2020. …nahoru