| | | |


Aktuality a výzvy

  • 10.1.2014 OPVK - Upozornění na metodický výklad k novele zákona o VZ

    OPVK - MŠMT vydalo Metodický výklad k Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK vztahující se k nabytí účinnosti zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. …


  • 8.1.2014 OPVK - Upozornění na nové dokumenty MŠMT

    Ke dni 1.1.2014 vchází v platnost nová Příručka pro příjemce verze 8 Příručka pro žadatele verze 10. Oba dva dokumenty včetně změnových listů jsou vloženy na záložku Dokumenty MŠMT. Ke dni 1.1.2014 vchází v platnost nové změní licenčních smluv pro IPo a GP. …


  • 12.11.2013 Vyhlášení nových výzev v OPVK

    Dne 6. 11. MŠMT vyhlásilo nové výzvy k předkládání projektů do prioritní osy 1 oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3. …nahoru