| | | |


Aktuality a výzvy

 • 24.5.2017 Interreg SK - CZ Oběžník k veřejným zakázkám

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako Řídící orgán zveřejňuje informační dokument, který poskytuje odborný přehled při kontrole a implementaci projektů přeshraniční spolupráce. Dokument je souhrnem témat z oblasti veřejných zakázek, tak, aby ulehčil orientaci v dané problematice při předkládání dokumentace k veřejným zakázkám na kontrolu. …


 • 22.5.2017 Partner search Interreg Europe_Rumunsko

  Obdrželi jsme nabídku spolupráce v rámci programu INTERREG EUROPE od rumunského ministerstva práce (vedoucího partnera). Projekt je prioritě 2.1. Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků. …


 • 12.5.2017 Interreg AT - CZ informativní termíny

  Informativní termíny pro OP Interreg V-A AT - CZ: zasedání 4. monitorovacího výboru 31.5.2017, nejbližší deadline pro předkládání projektových žádostí na 6. zasedání monitorovacího výboru 3.11.2017, zasedání 6. monitorovacího výboru 6. - 7. 3. 2018. Více informací o podmínkách předkládání projektů do 6. MV budou zveřejněny pravděpodobně po zasedání 4. MV. …


 • 10.5.2017 Ex-ante a interim kontrola VZ v OP VVV

  ŘO OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách aktualizovanou verzi vzoru strukturované interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejné zakázky prostřednictvím IS KP14+. …


 • 10.5.2017 Vyhlášení výzvy Interreg Danube

  Dne 9. 5. 2017 byla vyhlášená 2. výzva k předkládání projektů do OP Interreg Danube. Termín pro předložení projektových žádostí končí 6. 6. 2017 v 15 hod. …nahoru