| | | |


Aktuality

  • 15.12.2016 Výsledky interní soutěže FRMU 2017

    Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2017. …


  • 14.12.2016 PEVT - specifická část pravidel, verze č. 4

    Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. prosince 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce, specifická část pro výzvu prioritní osy 1 OP VVV "Podpora excelentních výzkumných týmů" ve verzi č. 4. …


  • 2.12.2016 Změna harmonogramu výzvy PO1 Excelentní výzkum

    ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum dochází v souvislosti s prodloužením 1. kola hodnocení projektů k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo hodnocení, a to na 30. 4. 2017. …nahoru