| | | |


Operační program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Nejbližší termín pro podání projektových žádostí je 12. ledna 2018. Sledujte stránky poskytovatele

Na úrovni MU podléhají projektové žádosti povinnosti schválení vedení MU. Před podáním žádosti prosím v časovém předstihu kontaktujte Marcelu Vrchotovou na OPR (tel. 3127).

Pokud:

  • potřebujete více informací k programu, k výzvě, konzultaci apod., kontaktujte Krajský úřad JMK, který byl pověřený koordinací a správou tohoto programu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3/5
CZ - 601 82 Brno

Mgr. Monika Knettigová, Tel.: +420 541 651 306,  
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Zdeňka Horáková, Tel.: +420 541 651 228,  
E-mail: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Soňa Šírová, Tel.: +420 541 651 364,

E-mail: sirova.sona@kr-jihomoravsky.cz

 

  • jste se rozhodli projekt předložit a potřebujete zjistit,  jaké kroky podniknout v rámci schalovacího procesu na MU kontaktujte:

Mgr. Marcelu Vrchotovou, Tel.: 549 49 3127

E-mail: vrchotova@rect.muni.cz

 

Důležité dokumenty k prostudování:

Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020

Příručka pro žadatele verze 2

Společná pravidla způsobilosti

Přílohy k Příručce pro žadatele verze 2

zdroj: web at-cz

 

Základní kritéria přeshraniční spolupráce:

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných.

Kritéria spolupráce jsou:  

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál
  • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

Výše spolufinancování pro VŠ je 10%. 

O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu.

Území dotčená přeshraniční spoluprací Rakousko - Česká republika:

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

Finanční rámec: Plánovaný rozpočet programu činí 97 mil. EUR ERDF prostředků.
Výše dotace bude činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Odkaz na webové stránky Programu ZDE.

Odkaz na stránky projektu na JMK ZDE

Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


  

 


nahoru