| | | |


2. výzva

Prezentace ze semináře k aktuální výzvě OP Interreg V-A Austria - Czech Republic

z 3. 4. 2017


Sběr žádostí ke 4. jednání Monitorovacího výboru končí 21. dubna 2017 ve 14 hod. Projektové záměry konzultujte na níže uvedených kontaktech JMK.

Monitorovací výbor, který rozhodne o podpořených projektech zasedne 12. - 13. září 2017.


nahoru