| | | |


Fond malých regionů Bílé Karpaty

Fond malých projektů Bílé Karpaty z OP Interreg Slovensko - ČR.

Informace poskytovatele Regionu Bílé Karpaty

Vyhlášení 1. výzvy se plánuje na červen 2017

Aktualizovaná žádosti pro předkládání projektových žádostí z 14. 6. 2017


nahoru