| | | |


Detail Aktuality

Závěrečné zprávy a evaluace CRP 2016

12.12.2016

Infomrace k ukončování centralizovaných rozvojových projektů 2016 na MU.

Závěrečné zprávy se budou dle Vyhlášení CRP 2016 předkládat na MŠMT ke konci ledna. Formulář závěrečné zprávy naleznete zde.

Sběr kompletních zpráv (včetně podepsaných formulářů partnerů) bude na MU probíhat nejpozději do 26. ledna 2017, z důvodu zajištění podpisu pana rektora a včasného odeslání na MŠMT. Závěrečné zprávy prosím dodejte na náš odbor ve dvou vyhotoveních (1x pro MŠMT, 1x pro RMU).

  • Jste-li hlavním koordinátorem projektu, předejte prosím formuláře řešitelům na partnerských univerzitách. Závěrečné zprávy budeme předkládat jako celek. Zpráva by měla obsahovat souhrnnou část za celý projekt včetně celkového čerpání a následovat budou zprávy o řešení dílčích částí projektu za všechny zapojené univerzity (tedy všichni partneři včetně MU).
  • Jste-li partnerem projektu, pak se prosím zkontaktujte s hlavním řešitelem, který bude na MŠMT předkládat kompletní závěrečnou zprávu. Domluvte se prosím na termínu, kdy budou od nás potřebovat doručit podepsané formuláře.

Dle Vyhlášení CRP 2016 ze strany MŠMT máme povinnost provést jejich evaluaci. Zápis z tohoto vyhodnocení budeme předkládat na MŠMT současně se závěrečnými zprávami projektů. Zasedání evaluační komise k hodnocení ukončených CRP 2016 na MU proběhne v pátek 20. ledna 2017 od 9:00 hod v ekonomické zasedací místnosti RMU.

Ing. Renata Danielová, 12.12.2016 10:57

nahoru