| | | |


Vyhlášení interní soutěže FRMU 2015

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje soutěž pro rok 2015 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Podrobná specifikace jednotlivých tematických okruhů je uvedena ve Výzvě a Pravidlech soutěže (viz níže).

Celková alokace na soutěž činí 13.000.000,- Kč běžných (neinvestičních) finančních prostředků.

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50.000,- Kč, maximálně 100.000,- Kč.

Sběr návrhů projektů: 1. 10. 2014 - 15. 11. 2014

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 a je nedílnou součástí Institucionálního rozvojového plánu Masarykovy univerzity na rok 2015.

Související dokumenty:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru